Dimitar Chakarov

Recent Posts

  • October 23, 2009

    Чудото в 4 сутринта – фрагменти

    Погледна часовника. 1:39. Имаше още много време. А вече му се спеше. Едва успяваше да държи очите си отворени. Може би чудото не идваше точно в 4. Може би щеше да дойде по-рано днес? От няколко седмици упорито се опитваше да остане буден до 4 и все не успяваше. Знаеше, че ако успее, вдъхновението му ще дойде и ще може да напише нещо велико. Все пак Мат го казваше, не кой да е. А Мат базираше теорията си на великия Кулридж, който написал най-добрата си поема в 4 сутринта, след като се е стреснал в съня си. Поемата се казваше Kubla Khan: A vision in a dream – a fragment и беше базирана на виденията в съня на поета. Малко след като започнал да пише (около 50тия стих, като според самия автор поемата е щяла да е дълга 300 стиха), някой почукал на вратата. Кулридж отишъл да отвори – на вратата бил негов колега. Когато се върнал към писането, бил забравил по-голямата част от съня си. Затова добавил „fragment” накрая на заглавието на поемата.