Dimitar Chakarov

Recent Posts

  • January 14, 2014

    Testing, 1..2..3

    It was 6 am. She was already up, doing her favourite thing before breakfast – trying to crash her browser. She positioned her mouse pointer over the “close downloads” button in the bottom right corner of the browser window, clicked the right mouse button and tried to drag the button simultaneously. It didn’t work. She released the button and switched to her spreadsheet app, filled some data into a column and switched back. Would it work if she tries with both buttons at the same time? Let’s see…

  • October 23, 2009

    Чудото в 4 сутринта – фрагменти

    Погледна часовника. 1:39. Имаше още много време. А вече му се спеше. Едва успяваше да държи очите си отворени. Може би чудото не идваше точно в 4. Може би щеше да дойде по-рано днес? От няколко седмици упорито се опитваше да остане буден до 4 и все не успяваше. Знаеше, че ако успее, вдъхновението му ще дойде и ще може да напише нещо велико. Все пак Мат го казваше, не кой да е. А Мат базираше теорията си на великия Кулридж, който написал най-добрата си поема в 4 сутринта, след като се е стреснал в съня си. Поемата се казваше Kubla Khan: A vision in a dream – a fragment и беше базирана на виденията в съня на поета. Малко след като започнал да пише (около 50тия стих, като според самия автор поемата е щяла да е дълга 300 стиха), някой почукал на вратата. Кулридж отишъл да отвори – на вратата бил негов колега. Когато се върнал към писането, бил забравил по-голямата част от съня си. Затова добавил „fragment” накрая на заглавието на поемата.